Aventuriers du patro de nethen

Les aventuriers du patro de nethen ont besoin de vous !!!

Notre groupe de mouvement de jeunesse recolte de l'argent pour pouvoir financer notre voyage humanitaire. En achetant des gauffres vous pouvez nous aider a realiser cela.

Wij hebben jullie hulp nodig!!!!
onze jeugdbeweging is geld aan het inzamelen om in juli 2022 op humanitaire reis te gaan. Door wafeltjes te kopen kunt u ons sponseren om dit tot een goed eind te brengen.

Bestellen