Schoolproject 2022

Beste,

Om een schoolproject te kunnen realiseren zamelen wij geld in via deze wafelverkoop. Je hebt de keuze tussen vanille en chocolade wafels en worden verkocht per dozen van 700g. Ongeveer 7 kalenderdagen na de beëindiging van de actie ontvang je jouw wafels aan huis geleverd (adres hiervoor verplicht). Dit zal in de laatste week van januari of eerste week van februari zijn. Bestel je via onze school, zet dit dan in de opmerking. Bij overschrijving schrijft u over aan Elly Van der Heyden.

Ons project omvat de ontwikkeling van een duurzaam verzorgingsproduct waarbij we er naar streven om zowel de verspilling van water als plastiek willen tegengaan. Om de kans op succes te maximaliseren hebben we echter een financiële boost nodig om op die manier ons eerste prototype te creëren. Hier hebben we jouw hulp voor nodig!

Alvast bedankt!

Groetjes Elly, Fried'l en Maxime

ENGLISH VERSION
Dear,

In order to realise a school project, we are raising money through this waffle sale. You have the choice between vanilla and chocolate waffles and are sold per boxes of 700g. You will receive your waffles approximately 7 calendar days after the end of the action (address required). This will be in the last week of January or first week of February. If you order through our school, please put this in the comment. By bank transfer, you transfer to Elly Van der Heyden.

Our project involves the development of a sustainable care product in which we aim to reduce the waste of both water and plastic. However, to maximise the chances of success, we need a financial boost to create our first prototype. This is where we need your help!

Thanks in advance!

Greetings Elly, Fried'l and Maxime

Bestellen