Actiegroep Villa Krekaertvijver Aartrijke

Met deze verkoop van paaseitjes zamelen we geld in om verdere juridische stappen te ondernemen tegen de oprichting en bouw van 2 meergezinswoningen (appartementsblokken), gelegen te Prof. Nelisstraat 6 te 8211 Aartrijke (Zedelgem).
We streven voor het behoud van alle groen in een rustige omgeving en de waarde en authenticiteit van erfgoed te bewaren.
We willen de schoolgaande kinderen eveneens beschermen tegen bijkomende drukte in onze groene dorpskern.
Door deze actie te steunen en paaseitjes aan te kopen kunnen wij centjes inzamelen voor de nodige, verdere stappen te ondernemen.

Op voorhand willen we u reeds bedanken voor uw steun!

Actiegroep "Villa Krekaertvijver"

Bestellen