Support Royal Hockey Club Baudouin

Samen bouwen we aan de weg naar de renovatie van ons veld en de aanleg van een 1/2-veld.
Ensemble, nous construisons la voie vers la rénovation de notre terrain et la construction d'un 1/2 terrain.

Bestellen